ପୂଜାପୁଜି

ଲକ୍ଷ୍ମଣ କେବେ ବି ମାତା ସୀତା ଙ୍କ ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରିନାହାନ୍ତି |

ଯେତେବେଳେ ରାବଣ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ଅଳଙ୍କାରକୁ ଭୂମିରେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ରାମ ଏହାକୁ ପାଇବେ |ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ରାମ ଏହା ପାଇଲେ, ସେ ଏହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲେ | ସେ ମୁଦି, ସୁନା ହାର, ମଥା ମଣି, ନାକ ଫୁଲ ଇତ୍ୟାଦି ଗହଣା  ଦେଖାଇଲେ କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏଥିରୁ କିଛି ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ |କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କୁ ପାଦର ନୁପୁର ଦେଖାଇଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ |

କାହିଁକି ???

ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସାରା ଜୀବନ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ କେବେବି ଦେଖି ନାହିଁ। ମୁଁ କେବଳ ତା’ର ଲୋଟସ୍ ପାଦକୁ ଦେଖିଛି ………। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେ କେବଳ ନୁପୁରକୁ ଚିହ୍ନିଥିଲେ | ମର୍ଯ୍ୟାଦା  ଏପରି ଥିଲା! ଏପରି ସମ୍ମାନ ଥିଲା!

ଆମକୁ ସର୍ବଦା ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଏହି ଉଦାହରଣଗୁଡିକ ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ତେଣୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଜୀବନରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିପାରିବା |

ଆମକୁ ଆଦର୍ଶରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡିବ ଯାହା ଆମକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ମାନବ ରୂପରେ ଆସିଥିବା ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଦେଖାଯାଇଥିଲା |

ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀ ସୀତା ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ !!!

Related posts

Leave a Comment